Skip to main content.

Bauhaus Posters

Posters

Bauhaus var en skola för konst, hantverk och arkitektur i Tyskland mellan 1919 och 1933. Bauhaus har haft ett stort inflytande på modern konst och arkitektur och kan ses som en föregångare till funktionalismen. Skolans huvudfokus var arkitekturutbildning, men den hade också avdelningar för utbildning i konst.