Skip to main content.
Logo

A photo collection by Desenio

In support of Blue Marine Foundation

Våra hav är hotade och det vackra liv som gömmer sig under ytan är i fara. Friska hav är livsviktiga för vår framtid. Tillsammans kan vi göra skillnad.

”Ett friskt hav är en förutsättning för att upprätthålla ett stabilt klimat“
Blue Marine Foundation

The story

Tänk dig att du står vid vattenbrynet, solljuset glittrar på det klarblå vattnet. Men under havets yta är inget sig likt. Tänk dig att alla spår av liv är borta. Fiskarna är försvunna, marina växter på havets botten likaså. Att allt liv i havet skulle utrotas är skrämmande men det kan bli verklighet om vi inte agerar nu.

Vad händer med våra hav?

Hoten mot våra hav är inte nya men läget blir mer och mer akut. 90% av vilda fiskbestånd är fiskade till bristningsgränsen eller överfiskade vilket slår hårt mot den biologiska mångfalden. Fiskar man en art snabbare än den kan föröka sig blir kedjereaktionen enorm och till slut kollapsar bestånden. De senaste 50 åren har antalet fiskbestånd som drabbats av överfiske i världen tredubblats.

Varför är frågan viktig?

Haven förser oss inte bara med mat och arbete, de är också ansvariga för att producera halva jordens syre och absorberar nästan hälften av världens koldioxid. En val hinner ackumulera 33 ton koldioxid på 60 år medan ett träd bara absorberar 1,3 ton på samma tid. Vår planets välmående hänger alltså på att haven mår bra.

Hur kan vi göra skillnad?

Skyddade havsområden och hållbart fiske kommer inte bara ge haven en chans att återhämta sig, insatserna är även avgörande för vår framtid. Därför har Desenio valt att samarbeta med Blue Marine Foundation (BLUE) i deras kamp att skydda våra världshav. BLUE gör skillnad genom att skapa marina skyddade områden, skapa förutsättningar för ett hållbart fiske och återställa marina livsmiljöer. Som stiftelse arbetar de med att sprida kunskap och öka medvetenheten kring frågor och utmaningar som rör våra hav samt påverka politiskt. Med vår kollektion Art for Oceans vill vi hjälpa BLUE uppmärksamma den kris som pågår i våra hav och stödja en lösning som hjälper till att bevara livet under havsytan. När du köper posters från Desenio tar du ställning med oss i en fråga som är avgörande för vår framtid.

72 Procent av vår planet är vatten

I samarbete med Blue Marine Foundation har Desenio Design Studio skapat en kollektion med 26 motiv för att hylla livet och skönheten som finns i våra hav. Ta ställning tillsammans med oss i en fråga som är avgörande för vår framtid.

Art For Oceans - havskonst skapad av Desenio till förmån för Blue Marine Foundation

Art for Oceans är en kollektion skapad av Desenio Design Studio till förmån för Blue Marine Foundation, en välgörenhetsorganisation med målet att skydda våra hav. Haven står inför stora hot, så som överfiske och korallblekning. Havens framtid ligger i människans händer, och vi behöver agera nu.

Har du någon gång stått på en strand med havet framför dig och känt dig överväldigad av det du ser? Eller har du kanske snorklat bland vackra korallrev och känt att du blivit fascinerad av livet som finns där? Snart kanske det inte är möjligt längre. Våra hav befinner sig just nu på bristningsgränsen, och för att de ska kunna återhämta sig och överleva behöver de vår hjälp. Genom att hjälpa haven hjälper vi inte bara djur- och växtlivet, vi säkrar också människans framtid. Fortsätter vi med överfiske och stora mängder utsläpp kommer det oundvikligen leda till havens död.

I samarbete med och till förmån för Blue Marine Foundation har Desenio Design Studio skapat en vacker kollektion fylld av posters med havskonst. Med både fotokonst, textposters och grafiska motiv visar den här kollektionen det vackraste och viktigaste havet har. För att haven ska kunna överleva och återhämta sig måste vi alla göra det vi kan. När du köper posters från Art for Oceans stöttar du Blue Marine Foundation och hjälper till att göra skillnad.